Hl.str.  
 O mne  
  Médiá  

József Nagy,

kandidát na poslanca
do európskeho parlamentu

2012: Najlepšie hodnotený minister životného prostredia
od roku 2002.


SILNÝ

    pre ochranu slabších

 

 

MOJÍM CIEĽOM JE:

Silná, slobodná, úspešná a bezpečná Európa


• kde sa nebudeme cítiť druhoradými občanmi
• kde nás prijmú bez diskriminácie a mladým uznajú školy
• kde citlivo a rozumne budeme chrániť životné prostredie
• kde dôchodcovia budú dôstojne žiť
• kde sa menšiny budú cítiť tiež doma

 

 

S európskymi štandardmi v justícii, v zdravotníctve a v sociálnom zabezpečení