Hl.str.  
 O mne  
  Médiá  

Dovoľte, aby som sa Vám predstavil: 

Po ukončení gymnázia v Dunajskej Strede a následne Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa venoval publikačnej činnosti. Po návrate do Dunajskej Stredy som zastával rôzne riadiace funkcie. Bol som 10 rokov riaditeľom našej 50 ročnej akciovej spoločnosti Therma a.s., ktorú mnohí poznajú ako bývalý Dunstav alebo Agrostav.

Bývalý AGROSTAV a pôvodne aj Therma sa zaoberali hydromelioračnými prácami na Žitnom ostrove, čistením a budovaním malých vodných tokov a neskôr závlahami pre poľnohospodársku výrobu. Posledných 10 rokov však z dôvodu zastavenia financovania sa firmy venovali výlučne závlahám a stavebníctvu pre poľnohospodárske subjekty a iný súkromný sektor.

Som osobne hrdý na to , že sme prežili všetky novodobé hospodárske krízy a aj dnes poskytujeme spolu viac ako 250 pracovných miest. Uvoľnenú kancelársku budovu spoločnosti v blízkosti termálneho kúpaliska sa nám podarilo úspešne prebudovať. V súčasnosti je sídlom akciovej spoločnosti Therma, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, výrobou a predajom stavebníckeho materiálu a prevádzkovaním hotela. Okrem maďarčiny ako materinského jazyka ovládam angličtinu a nemčinu a dohovorím sa po väčšine slovanských jazykov.
Svoj voľný čas strávim hlavne s rodinou v prírode, mojimi záľubami sú turistika, lyžovanie a bicyklovanie.

 

 Po parlamentných voľbách v roku 2012 som vďaka Vašim hlasom pracoval až do novembra tohto roku ako poslanec, od 1. novembra do 4. apríla 2012 som zastával funkciu ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Od marca 2012 som pracoval znova ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka výsledkom eurovolieb 2014 pokračujem v práci v Bruseli ako europoslanec.