top of page
  • Szerző képeNJ

O VEĽKÝ KROK BLIŽŠIE K JADRU

Europoslanec NAGY: Európska prokuratúra bude kladivom na podvody s DPH a eurofondami.


“Európskou odpoveďou na podvody s DPH, s eurofondami a clami je vznik Európskej prokuratúry a hrozba medzinárodného nezávislého vyšetrovania a trestného stíhania.” - povedaleuroposlanec József Nagy (Most-Híd), vice-koordinátor Výboru pre právo a občianske slobody Európskeho parlamentu o schválení založenia Európskej prokuratúry v Štrasburgu vo štvrtok.

V súčasnosti trestnoprávne konanie môžu začať a vykonávať výlučne orgány členských krajín, aj to len na svojom území. Novovytvorená Európska prokuratúra EPPOL bude nezávisle vyšetrovať a trestne stíhať skoro na celom území EU. Predmetom záujmu prokuratúry nemajú byť výlučne eurofondy, ale aj podvody s clami a DPH, ktoré poškodzujú nielen rozpočet EU ale aj jednotlivých členských štátov.

“K posilnenej spolupráci sa pripojilo 20 členských štátov, je to obrovský krok v rámci integrácie, porovnateľný so zavedením Eura. Môžeme byť radi, že Slovensko je medzi nimi spolu s Českou republikou, kým Maďarsko a Poľsko nepodporili iniciatívu, čo považujem za ťažko vysvetliteľné. Vidím to ako zlomový bod v rámci európskej integrácie krajín V4 smerom k pomyslenému jadru EU.” - povedal europoslanec József Nagy za Most-Híd.

Celkové straty na podvodoch Európska komisia vyčíslila na 150 miliárd EUR ročne, ale odhady nezávislých expertov hovoria o viac ako 500 miliardách. 

“Páchatelia často unikajú pre nečinnosť domácich orgánov, manévrovaním medzi právnymi systémami členských krajín, ako aj vďaka nedostatku právomocí európskych inštitúcií OLAF, Eurojust a Europol, ktoré síce majú podnety a poznatky, ale nemajú mandát začať a viesť vyšetrovanie trestných činov. Ďalším prínosom má byť zjednodušenie stíhania v prípade organizovanej medzinárodnej siete, trestnej činnosti, riadenej zo zahraničia alebo pri úteku páchateľov do druhého členského štátu.“ - uzavrel europoslanec József Nagy. 

Európska prokuratúra EPPO bude fungovať na dvoch úrovniach:

- Ústredný hlavný európsky prokurátor bude zabezpečovať jednotný postup v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania v celej EU.

- Európski delegovaní prokurátori do jednotlivých členských štátov budú zodpovední za každodenné vedenie vyšetrovaní trestných činov. 

Po ukončení vyšetrovania európsky prokurátor bude zastupovať záujmy EU na príslušnom prvostupňovom súde. Európskych prokurátorov budú nominovať členské štáty podobne ako sudcov Európskeho súdu.

1 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page