top of page
  • Szerző képeNJ

HORÚCE TÉMY - ÉGETŐ TÉMÁK
Tieto hlasovania považujem za najvážnejšie za doterajšie trvanie môjho aktuálneho mandátu:


1 – Zrušenie roamingu 

Zrušenie roamingových poplatkov bolo výsledkom viac ako desaťročného úsilia a od 15. júna 2017 voláme za domáce ceny aj zo zahraničia. Dokázali sme odstrániť ďalšiu prekážku slobodného pohybu občanov EÚ, ktorí sa už nemusia obávať o účet za telefón pri prekračovaní hraníc. Som tiež rád, že nariadenie bude čoskoro doplnené tak, aby boli odstránené aj poplatky za hovory do zahraničných telefónnych sietí v rámci EÚ.


2 - Ochrana investigatívnych novinárov - Kuciak 

Prijali sme uznesenie pre dôsledné vyšetrenie ohavnej vraždy novinára J. Kuciaka a

partnerky. Pre Slovensko nie je to žiadna sláva, za to však naše politikum preukázalo

sebareflexiu odstúpením premiéra a vytvorením novej vlády, čoho sme sa nedočkali na

Malte po vražde novinárky. Chýba mi to v rezolúcii, ktorú som aj tak podporil. 


3 - Odstránenie geoblockingu 

Len ťažko si vieme prestaviť, že by sme zašli do obchodu v inom európskom štáte a personál by nám zakázal si kúpiť chladničku kvôli tomu, odkiaľ pochádzame. Alebo že by sme za požičanie auta zaplatili viac ako domáci zákazníci. Pri nakupovaní cez internet k tomu ale dochádza. Nové nariadenie to úplne zakáže od konca roku 2018.  V období dvoch rokov bude musieť Komisia zvážiť rozšírenie zákazu na filmy, elektronické knihy, hudbu a videohry. Veľmi intenzívne sme diskutovali o niektorých formách digitálneho obsahu, keďže sme ich chceli začleniť do tohto nariadenia. Nakoniec sme odsúhlasili, že za dva roky sa nariadenie prehodnotí. Zlepšenie možností internetových nákupov je rozhodujúcim krokom k vytvoreniu jednotnému európskeho digitálneho trhu.


4 - Novela smernice o odpade

5 - Obehové hospodárstvo

Pre budúcnosť Európy je dôležité vytvárať menej odpadu a namiesto budovania skládok recyklovať suroviny, ktoré náš odpad obsahuje.  Nastal čas prekročiť rastový model ťažby-výroby-využívania-vyhodenia. Každí občan EÚ vyprodukuje ročne približne 5 ton odpadu, kým vyhodené výrobky a materiály by sa dali znovu použiť, opraviť alebo zrecyklovať. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55% komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 60% a do roku 2035 aspoň 65%. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65% odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70%. Nová legislatíva stanovuje aj samostatné ciele pre jednotlivé obalové materiály, napríklad pre papier, kartón, plast, sklo, kov a drevo.


6 - Legislatívny balík Čistá energia

Balík Čistej energie má tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky. Spotrebitelia v celej EÚ budú mať väčší výber dodávateľov, prístup k spoľahlivým nástrojom na porovnávanie cien energie a možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu. Ide o dôležité zmeny týkajúce sa riadenia trhu s elektrinou, energetickej účinnosti, energetickej hospodárnosti budov a energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa balík návrhov dotýka všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou, a to predovšetkým priemyslu, dopravy, výskumu a inovácií, odborných kvalifikácii a zručností, budov, ale aj digitálneho odvetvia alebo financií.7 - Európska pohraničná stráž

Hlasovanie o vytvorení európskej pohraničnej stráže bolo obzvlášť dôležitá, pretože tá ktorá ako jediná dokáže zastaviť ilegálnu migráciu a udržať schengenského voľného pohybu. Prijali sme, aby agentúra Frontex konečne dostala nový mandát a mohla účinne  riešiť situáciu spôsobenú utečeneckou krízou. Vítal som aj to, že v prípade že niektorý členský štát čelí zvýšenému tlaku na vonkajšej hranice EÚ, môže požiadať o dočasnom nasadení rýchlych pohraničných zásahových tímov, ale takisto môže o tom rozhodnúť aj Rada ministrov EÚ. Európska pohraničná a pobrežná stráž je už plne funkčná (od októbra 2016) a predstavuje hlavný prvok posilňovania kontroly vonkajších hraníc EÚ.


8 - Ochrana detských práv -116 111

Minulý rok sa nám podarilo presadiť, aby v každej krajine EÚ bolo povinné prevádzkovanie Linky detskej istoty 116 111 a linky pre nezvestné, stratené deti 116 000 vo viacerých jazykoch. Ide o jednotné a bezplatné telefónne čísla v celej EÚ. 


9 - Ochrana detí : v EÚ rozhodnutie súdu do 18 týždňov

Dlhodobo sa venujem detským právam v EÚ a túto správu som silne podporoval. Každoročne dochádza v rámci Únie približne k 1800 prípadom únosu dieťaťa rodičom do druhého štátu. Našim cieľom bolo zjednodušiť a skrátiť tieto rodinné spory, aby celé konanie trvalo kdekoľvek v EÚ maximálne 18 týždňov, vrátane odvolacích konaní. Tento proces doteraz trval dlhé roky a po konečnom víťazstve deti už ani nespoznávali od nich odtrhnutého rodiča, opatrovateľa.


10 - Kontrola vonkajších hraníc - Zriadenie systému vstup/výstup (EES) 

Hlasoval som za prijatie správy, pretože zriadenie pripojených databáz je odpoveďou Únie na bezpečnostné hrozby v dôsledku terorizmu, migrácie a zvýšenia počtu cestujúcich. Nový systém nebude záťažou pre občanov EÚ, odhalením falošných pasov a víz však vytvára skutočnú prekážku pre ilegálnych migrantov a prevádzačov. Prístup do spoločného systému budú mať príslušné orgány členských štátov na účely kriminálnej identifikácie a výmeny informácií, čo umožňuje policajtom natrafiť na ľudí zdržujúcich sa v krajine neoprávnene aj pri bežnej cestnej kontrole.11 - Ochrana osobných údajov v celom EÚ – GDPR

Podporil som novú reguláciu digitálneho súkromia, ktorá je jednou z najväčších zmien týkajúcich sa zabezpečenia osobných údajov. Regulácia nadobudla účinnosť v máji 2018 a teraz už rozhodujeme my o našom súkromí. V praxi to budeme vidieť najmä v našich mailboxoch, keďže odteraz musíme dať jasný súhlas na odber noviniek. Nie je to dávno, že Cambridge Analytica nelegálne získala osobné údaje 87 miliónov používateľov Facebooku bez ich súhlasu. Mark Zuckerberg počas svojho vystúpenia v Európskom parlamente tiež vysvetlil, ako bude Facebook dodržiavať nové pravidlá GDPR.


12 - Zriadenie EÚ prokuratúry

Hlasoval som za založenie Európskej prokuratúry, ktorá bude kladivom na podvody s DPH, eurofondami a clami. Páchatelia často unikajú pre nečinnosť domácich orgánov, manévrovaním medzi právnymi systémami členských krajín, ako aj vďaka nedostatku právomocí európskych inštitúcií OLAF, Eurojust a Europol, ktoré síce majú podnety a poznatky, ale nemajú mandát začať a viesť vyšetrovanie trestných činov. Ďalším prínosom má byť zjednodušenie stíhania v prípade organizovanej medzinárodnej siete, trestnej činnosti, riadenej zo zahraničia alebo pri úteku páchateľov do druhého členského štátu.


13 - MÍNUS: Správa o situácii a prístupe EÚ k migrácii

Nemohol som hlasovať za prijatie správy, pretože EÚ nie je štát, ale zväz členských krajín a funguje na základe zmlúv medzi nimi. Trvalý prerozdeľovací mechanizmus migrantov či utečencov je nad rámec kompetencií EÚ. Navyše tento návrh má obrovské nedostatky a jeho dôsledkom by bola zvýšená vlna utečencov a ekonomických migrantov na vonkajších hraniciach pre lákavé podmienky prijatia a trvalé obnovenie kontrol na Schengenských vnútorných hraniciach pre snahu obmedzenia druhotných pohybov presídlených migrantov.


14 - MÍNUS: Vysielanie pracovníkov

Správa je veľmi dôležitá pre Slovensko a krajiny V4. Hlasoval som proti, nakoľko ide podľa mňa o narušenie voľnej súťaže a voľného trhu, pohybu osôb, tovarov a pracovnej sily. Stojím za záujmami malých a stredných podnikov, ktoré poskytujú služby v zahraničí a zastávam názor, že v rámci férových podmienok pre pracovníkov nižšie náklady na prácu sú jednou z legitímnych konkurenčných výhod firiem bez ohľadu na to, či zamestnávajú a vykonávajú služby doma alebo v zahraničí.

22 megtekintés0 hozzászólás

Commentaires


bottom of page